OIS-rettelse 1904

Kommunekode:791
Vejkode:5649
Tidligere vejnavn:St. Sct. Mikkels Gade
Nyt vejnavn:Store Sanct Mikkels Gade
Forklaring:Forkortelse
Oprettet:
- af:Henrik PS
Slettet:
- af:Henrik PS
- bemærkning:Erstattet af 1905

Tilbage til forside.